İyileştirme ve Geliştirme

Üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde kalite bilinci ve önemi vurgulanarak bu sektörde kaliteyi etkileyen faktörlerle fayda ve maliyet döngüsünü vurgulamaktayız. Kalite çalışmalarının temelini oluşturan Süreç ve Süreç Yönetimi kavramlarını detaylandırarak İyileştirme Yöntemlerimizle optimum fayda sağlamaktayız. Süreçlerin değerlendirilebilmesi ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin saptanabilmesi için Süreç Analiz Yöntemlerimizi kullanıyor, müşterilerimizin darboğaz tespitini yaparak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için uygulama çalışması hazırlıyoruz. Son olarakta ele alınan sürecin iyileştirilmesine ve/veya geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunuyoruz.